Korucu Dualar

Korucu Dualar öğrenmek isteyenler aşağıda yazan dualar en önemli koruyucu dualardır.

Bu duaları okursanız cinlerden , belalardan , uğursuzluktan korunursunuz.

(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim)

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim