Cin ile Hazina Bulma

Cinleri kullanarak gömü , hazine , define ve değerli ganimetler bulmak mümkündür. Cinlerin ilmi, bilgisi birikimi biz insanlara göre çok daha fazladır.

Bir yerde gömülü olan hazineyi , değerli eşyaları cinler sayesinde bulabiliriz. Bu işi yapabilmek için güvenilir bir hocadan yardım almak gerekiyor.

Web sitemizde bu ilme vakıf olan medyum arkadaşlar ve hocalar bulunmaktadır.